Καριερα

Λογιστής / ρια – Φοροτεχνικός

Η Certus λογιστική, φοροτεχνική, εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
Κάτοχος Άδειας λογιστή Α ή Β τάξης
5 χρόνια προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο
Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
Πολύ Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ.
Πολύ καλή γνώση ΚΦΑΣ
Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο και γνώση προγράμματος ΕPSILONET θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Συνεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Ομαδικό πρόγραμμα πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας

Παρακαλώ, όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο mail:
info@certus.gr