Καριερα

Λογιστής / ρια – Φοροτεχνικός

Η Certus λογιστική-φοροτεχνική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Κάτοχος Άδειας λογιστή Α ή Β τάξης
 • 5 χρόνια προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
 • Πολύ Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ.
 • Πολύ καλή γνώση ΚΦΑΣ
 • Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο και γνώση προγράμματος ΕPSILONET θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας

Παρακαλώ, όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας εδώ: info@certus.gr